Συλλογή τροφίμων για την Ομάδα “Αγκαλιάζω με αγάπη”!

0

Εικόνες από τη συλλογή τροφίμων που πραγματοποιήσαμε για την Ομάδα “Αγκαλιάζω με αγάπη”! Στο πλαίσιο της εκστρατείας η ημέρα ενθαρρύνει πρωτοβουλίες για τερματισμό της πείνας και της φτώχειας παγκοσμίως!