Η ΟΜΟΝΟΙΑ για την παγκόσμια μέρα αυτισμού

0

Η ημέρα ενώνει τις οργανώσεις παγκοσμίως σχετικά με τον αυτισμό, για αλληλοϋποστήριξη σε έρευνα, διάγνωση, θεραπεία και αποδοχή συνανθρώπων μας με αυτισμό.

Συμβάλλει στην προσπάθεια για τερματισμό διακρίσεων που υφίσταται άτομα με αυτισμό.