Δουλειά…

0

Μόνο με δουλειά θα έρθουν οι καλές εμφανίσεις και οι βαθμοί για την ομάδα μας.

Ο Γιάννης Αναστασίου ξέρει τις δυσκολίες όμως ανάλαβε την ομάδα σε κρίσιμες μέρες.