Δεν αποκλείεται…

0

Το διάστημα της διακοπής έχει βοηθήσει τον Πάμπο να σκεφτεί διάφορα πράγματα.

Δεν αποκλείεται να δούμε κάποιες διαφοροποιήσεις στην ομάδα μας απέναντι στον Ερμή.