Συμπάθειες, αλλά…

0

Όλοι λίγο πολύ έχουμε αρχίσει να συμπαθούμε κάποιους παίκτες. Ας δώσουμε χρόνο όμως σε όλους να μας δείξουν την αξία τους. Είναι πολύ νωρίς ακόμη για μεγάλα συμπεράσματα. Ακόμη δεν έπιασαν όλοι την απόδοση τους. Θα δούμε πολλά… ο δρόμος είναι μακρύς.