Δεν μπορεί…

0

Σε αυτή τη θέση στον ρόμβο, είναι φανερό ότι δεν μπορεί να αποδώσει ο Κατελάρης. Η θέση του είναι καθαρά αμυντικός μέσος. Δεν του βγαίνει έτσι το παιγνίδι…